5-årig valack med super modell.

Vacker, klok och mycket trevlig, ca 160cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu ett hoppämne,

Enormt lättriden med stor hoppkapacitet och klokhet på hinder.

Har tävlat 1meters.