Fullstammade Ardenner.

Syskon, val. 7år och sto 6år

 

 

 

 

Fantastiskt trevliga och snälla.

 

 

 

 

Körda i par, mycket hanterade.