OLWS

 

Sedan många år har jag och många med mig kämpat för att få lov att använda våra hästar i ett kontrollerat avelsprogram.

Förbudet gällde det ressesiva anlaget Overo Lethal Whith Syndrome, OLWS.

 

OLWS är en färggen som inte är rasrelaterad utan 

färgrelaterad och är vetenskapligt konstaterad i minst 11 olika hästraser.

 

OLWS är ett måste för att hästen i fråga ska vara en "äkta" Overo. Är hästen Overo tecknad utan genen är det en sk. Sabino Overo. 

 

Overogenen är som sagt ett ressesivt anlag vilket innebär att individen som bär anlaget är helt frisk och kan aldrig utveckla en sjukdomsbild.

 

Vid en kontrollerad avel där en positiv individ bara avlar med individer som inte bär genen, kan det alltså aldrig medföra ett lidande för avkomman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTY DANNY är en "äkta" Overo och bär därför på genen för färgen Overo:

OLWS N/P

 

Sporty Danny är fritestad för:

HYPP N/N

HERDA N/N

GBED N/N

 

Sporty danny är friröntgad vilket innebär att han inte bär på anlag för:

Spatt

Osteochondros (lösa benbitar)

Hovbensförbroskning

Strålbensförändring

 

  • Här kan du läsa Jordbruksverkets regelverk för avel DFS 2004:22, eller SJVFS 2008:26 som uppdaterades 28 April 2008  samt den nya fullständiga defektlistan som är ett komplement till §3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPP  

 

Är ett anlag som också finns med på SJV:s defektlista, detta är däremot ett exempel på dominant anlag.

Det innebär att det räcker med att vara bärare för att ett lidande ska kunna uppstå hos individen. Avel med bärare av dominanta gener rekommenderas inte.

 

Dominanta anlag har heller inte ingått i vår kamp om rätten till avel.

 

Äger man en Paint eller Quarter skulle jag rekom-mendera följande test för att få vetskap om eller hur man ska avla;

 

  • HYPP- om det finns Impressiv i stamtavlan.
  • OLWS- oavsett om hästen är en Overo, Tobiano el. SPB. Ett test är endast onödigt om sto och hingst är fritestade från genen.
  • HERDA
  • GBED

 

 

UCDAVIS utför ovan nämnda tester samt andra intressanta tester för färganlag.

Här kan du enkelt skapa ett egen konto hos USDAVIS, Veterinary Genetics Laboratory-VGL och på ett lätt sätt ordna med alla tester över nätet.

 

Glöm inte ansöka om Importtillstånd.